xx
 

xxx นกแอ่น เป็นนกที่เป็นเจ้าเวหาตัวจริง พวกมันบินเก่ง รวดเร็ว จนทำสถิติหลายอย่างในท้องฟ้า เช่น เป็นนกที่บินเร็วที่สุดในโลก โดย Brown-backed Needletail สามารถเร่งความเร็วได้กว่า 200 กม./ชม. โดยเป็นความเร็วที่เกิดจากการบินจริงๆ เป็นแนวราบ ไม่ได้ใช้แรงดึงดูดของโลกช่วย อีกสถิติหนึ่งที่น่าสนใจ คือ จำนวนระยะทางการบิน โดย Common Swift ซึ่งในปีหนึ่งๆ จะบินมากที่สุด กว่า 200,000 กม. ต่อปี และคงมีอีกหลายๆ สถิติที่นกเหล่านี้เป็นเจ้าของ

xxx นกแอ่น อยู่ในอันดับ Apodiformes ซึ่งแปลว่า ไม่มีเท้า เพราะนกในอันดับนี้มีขาและตีนที่เล็กมาก ปัจจุบันมีเพียง 3 Family ที่เหลืออยู่ คือ นกแอ่น Apodidae, นกแอ่นฟ้า Hemiprocnidae และ นก hummingbirds Trochilidae ซึ่งต่างก็เป็นนกที่เชี่ยวชาญในการบิน ทั้งสิ้น แม้นก hummingbirds จะไม่ได้บินเร็วเหมือนนกแอ่น แต่มันเป็นนกที่กระพือปีกได้เร็วที่สุดในโลก ได้ถึง 90 ครั้งต่อวินาที ซึ่งความเร็วเช่นนี้ทำให้นก hummingbirds สามารถบินไปได้ทุกทิศทาง ทั้ง ซ้าย ขวา ขึ้นบน ลงล่าง เดินหน้า และแม้แต่บินถอยหลัง ซึ่งนกทั่วไปทำไม่ได้

 
 
 

xxx มีการประมาณการว่ามีแมลงนับแสนตัวที่บินอยู่ในอากาศในทุกๆ 1 ตร.กม. และเดิมพวกมันอยู่อย่างปลอดภัยปราศนักล่า จนนกแอ่นปรากฏตัวขึ้นมาเพื่ออุดช่องว่างผู้ล่าตรงนี้ นกแอ่นวิวัฒนาการมาเพื่อครองอากาศโดยเฉพาะ มันเป็นนักจับแมลงกลางอากาศที่เก่งที่สุด สายตาเฉียบคม บินเร็ว แคล่วคล่องว่องไว

xxx เมื่อมันเลือกที่จะครองอากาศ มันก็เลยทิ้งต้นไม้และพื้นดิน ขามันเล็ก สั้น ไม่แข็งแรง ในขณะที่ปีกยาว เรียว และทรงพลัง พวกมันจึงเกาะต้นไม้และพื้นดินไม่ได้ เพราะปีกที่ยาวมากจะติดพื้นหรือกิ่งไม้ ทำให้มันบินขึ้นไม่ได้ มันจึงต้องเกาะหน้าผาหินเมื่อต้องการพัก แล้วทิ้งตัวลงเมื่อต้องการบิน

xxx ถ้าเราดูนกแอ่นบ่อยๆ เราจะสังเกตเห็นพฤติกรรมของมันสัมพันธ์กับสภาพอากาศ เช่น ในวันที่อากาศร้อน นกแอ่นจะบินสูงมาก เพราะแมลงจะอยู่สูง พวกมันจะบินตามขึ้นไปกิน ส่วนในวันที่อากาศชื้น นกแอ่นจะบินต่ำ เพื่อตามแมลงที่บินต่ำลงมา ในช่วงก่อนฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆ นกแอ่นจะคึกคักมาก บางครั้งจะบินรวมกันไปเป็นฝูงใหญ่ เพื่อตามแมลงที่กำลังหนีฝนหรือเริ่มออกบินอีกครั้งหลังฝนหยุด หรือถ้ามีการเผาไร่ เผานา เรามักเห็นนกแอ่นบินกันอยู่เหนือไฟ เพื่อจับแมลงที่ตื่นตกใจบินขึ้นมา

 

 
  xxx พวกมันเป็นนกที่เก่ง ทรหด มีความพิเศษ และอยู่กับใกล้ชิดพวกเรามานานมาก พวกมันปรับตัวกับอาคารสูง ใช้เป็นที่พักทดแทนหน้าผาหินธรรมชาติ และเมื่อมนุษย์ทำการเกษตรกรรม จึงเกิดแมลงศัตรูพืชขึ้นมากมาย พวกมันก็ใช้สิ่งนี้เป็นแหล่งอาหาร พวกมันจึงเป็นนกที่มีประโยชน์กับพวกเรา บางทีเราก็น่าหันขึ้นไปมองเพื่อนของเราตัวนี้กันบ้าง ดูพวกมันทำงาน งานที่ช่วยเหลือพวกเรา หรืออาจจะบอกขอบคุณพวกมันเบาๆ ถ้าไม่มีพวกมัน ชีวิตของพวกเราคงจะลำบากขึ้นมากมาย  
 
ภาพ Hummingbird จาก Wikipidia
 
 
 
  <- back